15 minuten per dag bewegen > 60 jaar

Fysieke inactiviteit is mogelijk het grootste gezondheidsrisico in de 21ste eeuw (1). De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt dat er per week 150 minuten gematigde intensieve inspanning nodig is om je gezondheid in stand te houden of te bevorderen.  Maar wat is gematigde intensieve inspanning? De intensiteit van inspanning kwantificeren we door inspanning uit te drukken in MET (Metabolic Equivalent of Task). Dit is een maat voor het zuurstofgebruik tijdens het uitvoeren van de betreffende activiteit, hetgeen weer een maat is voor de benodigde energie voor die activiteit. Volgens de NNGB staat een gematigde intensiteit voor volwassenen gelijk aan een activiteit van 3-6,5 MET per minuut. Als we voldoen aan de NNGB is het aantal MET's per week: 150 minuten maal 3-6,5 MET. Dus totaal ongeveer 500-1000 MET per week.

Uit een recente review van de literatuur (1) blijkt dat er ook bij een lagere omvang (niet intensiteit) positieve gezondheidseffecten kunnen worden gevonden bij ouderen boven de 60 jaar.  Negen cohort studies met een primaire focus op de relatie tussen sterfte en  inspanning van tenminste gematigde intensiteit bij ouderen werden geëvalueerd. De meta-analyse liet zien dat er een afname van 22% van de sterftekans optreedt bij ouderen die minder dan 500MET per week  aan sportieve activiteiten doen. Voor ouderen boven die wel aan de NNGB voldeden (> 500MET) was de afname van de sterftekans wel groter, 28%, en bij de meest actievelingen (>1000MET) zelfs 35%. Het effect op de sterfteafname van hartvaatziekten was groter dan op de sterfteafname door kanker. Vrouwen hebben een twee maal zo hoog effect als mannen en profiteren dus meer van fysieke inspanning.

De conclusie uit de literatuur lijkt te zijn, dat als ouderen geen 150 minuten gematigde intensieve activiteit kunnen uitvoeren, zij er toch goed aan doen om te proberen -gelet op hun aandoeningen- zo fysiek actief als mogelijk te zijn gedurende de week. Van 0 minuten naar 15 minuten gematigd intensief bewegen gedurende 5 dagen per week  is een hele goede stap. Doe bijvoorbeeld dagelijks mee met Nederland in Beweging (09.15 NPO1; herhaling 06.00 NPO1).

Referentie:
1. Br J Sports Med, Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century, 2009
2. Br J Sports Med,  Hupin D et al,  Even a low-dose of moderate-to-vigorous physical activity reduces mortality by 22% in adults aged 60 years, 2015