Inactiviteit in de zorg bestrijden

Lichamelijke inactiviteit veroorzaakte in 2008 wereldwijd meer dan 5,3 miljoen sterfgevallen ( 9% van alle voortijdige sterfte). Als we in staat zouden zijn om lichamelijke inactiviteit in de wereld met 25%, terug te dringen kunnen we jaarlijks meer dan 1 miljoen sterfgevallen voorkomen. Dit is dan grotendeels te danken aan een verbetering van de gezondheid door de lichamelijke activiteit met een lager risico op hartvaatziekte, suikerziekte, hogebloeddruk en kanker. Ook verbetert lichamelijke activiteit de kwaliteit van leven en helpt het bij het voorkomen of behandelen van psychische stoornissen (1).  

Zelfs een kortdurend advies van een zorgprofessionals over gezond gedrag heeft al effect. Er zijn echter redenen waardoor hiervan weinig gebruik gemaakt wordt.  Ten eerste is zeker niet ieder zorgprofessional overtuigd van de noodzaak om lichamelijke inactiviteit aan te pakken. Ten tweede is de financiering van de gezondheidszorg meer gericht op procedures en bezoeken en is er beperktere ruimte voor geïndividualiseerde leefstijladvisering. Ten derde kost leefstijladvisering veel tijd; tijd die door de hoge werkdruk vaak niet beschikbaar is.

'Lichamelijke activiteit op recept' is echter een geschikte manier om bij een individu lichamelijke activiteit te verhogen. Een grote meerderheid van de patiënten geeft aan zich geheel of gedeeltelijk vast te houden aan de voorgeschreven recept. In Zweden wordt dit recept al veel gebruikt. Een volgende stap is om lichamelijke activiteit op te nemen in het elektronische medische dossier zodat zorgprofessionals een actieve leefstijl beter kunnen vervolgen.

1. Br J Sports Med, CJ Sundberg, Physical activity: what is already being done and how we can avert 1 million deaths annually in future, 2016