Onvrede

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Ondanks dat kan het toch zijn dat u over sommige dingen niet tevreden bent. Wij horen dat dan graag van u.

Als u alleen tips en opmerkingen wilt doorgeven, dan kan dat altijd als 'Feedback' via ons contactformulier. Wij ontvangen die graag. U helpt ons daarmee de gezondheidszorg te verbeteren en patiënt tevredenheid te bevorderen.

Soms moet er iets worden opgelost om de onvrede te verminderen. Dan hebben we daarvoor het volgende stappenplan waarvan u gebruik kunt maken, zodat we met u in contact kunnen komen. Zo kunnen we onze zorg verbeteren.

  • STAP 1. Meld uw onvrede bij ons of uw individuele zorgverlener. Wij bieden graag goede zorg en proberen samen met u tot een passende oplossing te komen.
  • STAP 2. Als er geen passende oplossing is gevonden, heeft u de mogelijkheid om zich te melden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (link).  
  • STAP 3. Uw klacht wordt gratis in behandeling genomen en zorgvuldig onderzocht. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.
  • STAP 4. De klachtenfunctionaris past hoor en wederhoor toe. Alle informatie die u of de zorgaanbieder verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.
  • STAP 5. De klachtenfunctionaris maakt een verslag va het proces en de gemaakte afspraken. De oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
  • STAP 6. Mocht er ondanks tussenkomst van een klachtenfunctionaris ook geen oplossing gevonden worden, zal de klachtenfunctionaris u terugverwijzen naar uw zorgaanbieder.
  • STAP 7. De klachtenfunctionaris wijst u ook op de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan een geschilleninstantie waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten.
  • STAP 8. U dient schriftelijk een klacht in bij uw zorgaanbieder.
  • STAP 9. U ontvangt vervolgens binnen 6 weken schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en de termijn van realisatie.
  • STAP 10. De termijn van 6 weken kan met 4 weken verlengd worden op verzoek van uw zorgaanbieder.