Pre-industriële levensstijl en HVZ

90% van de coronaire hartziekte is te wijten aan conventionele risicofactoren. Om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de pre-industriële levensstijl en een lage prevalentie van coronaire risicofactoren, onderzochten Kaplan e.a. de Tsimane, een Boliviaans volk dat leeft van de jacht, het verzamelen, vissen en landbouw. Ze hebben weinig cardiovasculaire risicofactoren.

Kaplan e.a. bezochten tussen 2014 en 2015 85 dorpen en namen bij 705 volwassenen in de leeftijd van 40 tot 94 testen af. Uit de verzamelde gegevens concludeerden ze vervolgens dat negen van de tien personen in deze populatie geen risico liepen op een hartziekte en dat 89 mensen een laag en slechts 20 mensen een matig tot hoog risico liepen op coronaire hartziekte.

Gegevens uit een grote Amerikaanse studie tonen dat in de westerse wereld onder ruim 6800 individuen tussen 45 en 84 jaar slechts 14 procent geen of een zeer geringe kans op een coronaire hartziekte heeft.

De conclusie uit het onderzoek van Kaplan et al is, dat coronaire artherosclerose te voorkomen is door een leven lang het LDL-cholesterol extreem laag te houden, een lage bloeddruk te handhaven, alsmede een laag bloedglucose gehalte, een normale BMI, niet te roken en vrijwel continu te bewegen.

1. Lancet, H Kaplan et al, Coronary atherosclerosis in indigenous South American Tsimane: a cross-sectional cohort study, 2017