Sport voegt jaren toe aan het leven

Sport en bewegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een langer leven. Bijzonder is dat sportieve activiteiten het leven verlengen met gezonde jaren.

In 2014 waren kanker en hartvaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Er stierven ruim 139 duizend mensen. Bijna een derde (43 duizend mensen) overleed aan een of andere vorm van kanker en hartvaatziekten (waaronder het hartinfarct en de hersenbloeding) nemen ruim een kwart (38 duizend) van het totaal aantal overledenen voor hun rekening. Het aantal mensen dat overlijdt aan een acuut hartinfarct is in 2014 met 7 procent gedaald tot 5,3 duizend. Dit zijn er bijna 400 minder dan in 2013. De afname is nagenoeg even groot als in voorgaande jaren. Deze daling komt onder andere door preventie (minder rokers, meer aandacht voor hoog cholesterol), een betere zorgorganisatie (Coronary Care Units in ziekenhuizen), en vooruitgang in behandeling (dotteren, stents en medicijnen), waardoor mensen het acuut hartinfarct overleven en uiteindelijk aan iets anders overlijden (1.)

Regelmatige inspanning vermindert de kans op en verbetert de conditie van vele chronische aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte type II, te hoog cholesterol, overgewicht, hartvaatziekten, hartfalen, COPD en vermindert de kans op de meest voorkomende soorten kanker waaronder borstkanker en dikkedarmkanker.

Een review van de  wetenschappelijke literatuur heeft nu aangetoond dat de verwachte toename van de levensverwachting door fysiek actief leven schommelt tussen 0,5 en 7 jaar  (2.). In de review werden 13 cohortstudies geëvalueerd. Voor mannen is de gemiddelde toename van de levensverwachting 2,9 jaar (±1,3) en voor vrouwen 3,9 jaar (±1,8) Als er gecorrigeerd wordt voor verstorende variabelen, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en andere aandoeningen, die door inspanning positief beïnvloed zouden kunnen zijn, levert  fysieke activiteit een toename van de levensverwachting op van gemiddeld 2,7 jaar (±1,1). Vooral sport in de vrije tijd i.t.t. fysiek werk blijkt de belangrijke bijdrage te leveren aan de levensverwachting.

De evaluatie van de levensverwachting van topsporters blijken te variëren. Uit deze beoordeelde studies blijkt niet duidelijk of andere factoren dan fysieke activiteit aan de gevonden waarden ten grondslag kunnen liggen. Voor teamsporters varieerde de levensverwachting  tussen -5 en 5 jaar, terwijl bij duursporters een toename van 4-8 jaar wordt gevonden ten opzichte van niet actieven.

Personen die niet alleen fysiek actief zijn, maar ook niet roken, een gezond gewicht hebben,  een gezond dieet  gebruiken en beperkt alcohol consumeren blijken 8,6 tot 14,6 jaar langer te leven.

Een gezond leefstijl voegt dus duidelijk gezonde jaren toe aan ons leven. En het mooie is: iedere dag kunnen we iets doen waardoor we in ieder geval iets gezonder leven dan gisteren.

 

Referenties:
1. CBS, 9 juli 2015, persbericht
2. Journal of Aging Research, Reimers CD, Does Physical Activity Increase Life Expectancy?, 2012