Vergoedingen

Consulten Sportgeneeskunde vallen sinds 1 januari 2016 onder de basiszorgverzekering en worden dus door alle zorgverzekeraars vergoed als medisch specialistische zorg. Voor medisch specialistische zorg, waaronder ziekenhuiszorg, is een verwijzing nodig van de huisarts

Sportmedische testen en keuringen (zonder verwijzing van de huisarts) worden door de meeste zorgverzekeraars ook vergoed wanneer u een aanvullende verzekering heeft. Soms is er sprake van een gedeeltelijke vergoeding. Omdat vergoedingen voor keuringen vallen onder de aanvullende verzekering, heeft u hiervoor geen eigen risico.

Aanvullende onderzoeken zoals röntgenfoto's, een MRI of bloedonderzoek vallen bij alle artsen onder de basiszorg en daarmee wel onder het eigen risico.

Zie ook: